Om VKB

VKB AS er et firma som har vært i bransjen siden 1985 og vi har utviklet oss til å bli en komplett aktør i bygge bransjen. Vi er nå 37 ansatte. Vi setter HMS og sikkerhet i førersetet for våre ansatte.

Om oss

VKB AS er et firma som har vært i bransjen siden 1985 og drives av Roy Holth. Vi har utviklet oss til å bli en komplett aktør i bygge bransjen og er nå 37 ansatte. Vi setter HMS og sikkerhet i førersetet for våre ansatte.

Vi har følgende kompetanse:

  • 2 stk Mesterbrev, blikkenslager
  • 1 stk Mesterbrev, taktekking
  • 13 stk Svennebrev
  • 6 stk Fagbrev, taktekking
  • 3 stk Lærlinger

Taktekkingsavdelingen:

Vi har alltid med «Sikker jobb analyse», «Sjekkliste og arbeidstillatelse for varmearbeider» og «Kontrollskjema kvalitetssikring» på våre jobber. Utførende arbeider skal fylle ut disse skjemaene før oppstart. Vi har faste oppdrag på Hydro, Herøya og har blitt månedens HMS bedrift der.

Vår taktekkingsavdeling består av 10 høyt kvalifiserte taktekkere som utfører membran og folietekkinger på beste måte. Våre hovedleverandører på materialer er Derbigum, fra Belgia, som er ISO godkjent og har alle tekniske godkjenninger i Norge. Våre folier er levert fra SIKA, som også har alle tekniske godkjenninger.

Vi tilbyr også følgende:

Verksted:

Bemannet med 3 faste fagfolk for produksjon av diverse oppdrag. Åpent mandag – fredag, kl 07.00 til 15.30.

Avd. leder: Kurt Stian Stickler, tlf 982 60 111

Radonmålinger:

Vi har etablert oss på radonmålinger og er utførende på radontekkinger på bygg. (Til orientering: Radon målinger er pålagt for alle næringsbygg i Norge pr dags dato, men fristen for dokumentasjon av utførte målinger er 01.01.2014. Målinger bør utføres i vintersesongen)

Avd. leder: Bent Roar Johansen, tlf: 982 60 143

Ventilasjon:

Vår ventilasjonsavdeling prosjekterer og utfører alt av små og mellomstore ventilasjonsjobber til både boligmarked og industri.  Ventilasjonsarbeidene blir utført av vårt søsterselskap VKB Ventilasjon AS. Vi benytter produkter fra Exvent, Systemair og Flexit.

Avd. leder:Per Magnus Holth, tlf: 982 60 127

Blikkenslageravdeling for serviceoppdrag:

Vi har en egen avdeling med blikkenslagere og blikkenslagerlærlinger, som utfører alt av serviceoppdrag på små og mellomstore jobber.Vi bruker hovedsakelig stålplater fra Tata steel HPS200 Ultra, som har opptil 40 års produktgaranti.

Avd. leder: Kenneth T. Mathisen, tlf: 982 60 129

Fasadeavdeling/store prosjekter:

Vår fasade/storprosjekt avdeling har fagfolk som utfører store blikkenslagerarbeider på hele Østlandet. Vi har spesialkompetanse med skjult innfestning på beslag og fasader.

Avd. leder:Bent Roar Johansen, tlf: 982 60 143

Spesialmateriell:

Vi benytter og har tilgang til nye spesialmaterialer i bygge bransjen, som ekstrem isoalsjonsmateriale, VIP-isolasjon. Dette materialet har 7 ganger bedre isolasjonsverdi i forhold til vanlig isolasjon. Her benytter vi Franco Bløchinger fra Metallplan AS som prosjektansvarlig.

Vi legger ved en del informasjon fra de forskjellige avdelingene og håper vi kan utvikle et samarbeid som er fruktbart for begge parter. Vi kan legge til rette for at vi har en kontaktperson, som blir deres kontaktperson uavhengig av oppdrag.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet hvis det er behov for bistand.

Våre ansatte har liftkurs.

Våre ansatte har kurs for varmearbeider

FINN OSS

Pindsleveien 5 B, 3221 Sandefjord

E-POST

post@vkb.no

RING

33 42 04 80

FACEBOOK

Følg oss på facebook